Blijf op de hoogte

 • Happy smart cities
  on 21 juni 2018 at 14:50

  Het percentage van de wereldbevolking dat in steden leeft, stijgt hard. In 1970 was dit 36%, in 2010 50%, en de verwachting voor 2050 is 70%. Hierdoor stijgt ook het aantal megasteden: in 2030 zijn er 41 steden met meer dan 10 miljoen inwoners. Succesvolle steden van de toekomst zorgen er voor dat ze smart (technologisch) en happy (leefbaar) zijn. Succesfactoren zijn goede (lucht)kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, voldoende en passende werkgelegenheid, goede infrastructuur en transportmogelijkheden, energiezuinige gebouwen en (digitale) verbondenheid. Voor dit alles heb je een krachtig gemeentebestuur nodig.&nbs […]

 • 'Het moet geen boterhamzakje worden'
  on 21 juni 2018 at 14:34

  Oftewel, in een huis moet ventilatie mogelijk zijn. In een 'gewone' maar ook een prefab woning, Op 20 juni was JBN regio Zuid te gast bij Andries Peters van Barli. We gingen met elkaar in gesprek over verschillen en overeenkomsten tussen traditionele bouw en de prefab-oplossingen van Barli. Biedt prefab een oplossing is voor capaciteits- en personeelsvraagstukken waar de sector nu mee te maken heeft? […]

 • Bezuinigen op praktijkleren kost duizenden leer-werkbanen
  on 21 juni 2018 at 13:57

  De sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van € 7 miljoen aangekondigd. Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar, met name in het mkb. Het gaat dan om banen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen. Leer-werkbanen zijn hard nodig om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden. […]

 • Klimaatneutrale woningvoorraad: kosten en opbrengsten liggen nog ver uit elkaar
  on 21 juni 2018 at 12:33

  Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent terugdringen. Voor de zomer moet hiervoor een akkoord op hoofdlijnen liggen. Op dit moment wordt aan vijf zogenaamde ‘Klimaattafels’ gebrainstormd over de mogelijkheden om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen, waaronder die voor de gebouwde omgeving. Eén van de beoogde oplossingen is om de gehele Nederlandse woningvoorraad uiterlijk in 2050 om te bouwen tot energieneutrale woningen. Het EIB heeft onderzoek gedaan naar de kosten en opbrengsten van de hiervoor benodigde investeringen.&nbs […]

 • JBN Masterclass: 'Divers, inspirerend, enorm leerzaam, goed tempo!'
  on 21 juni 2018 at 12:21

  'Fantastische inzichten gekregen over bestaande en nieuwe toepassingen', één van de vele enthousiaste reacties op de tweede editie van de JBN Masterclass 2018. De Masterclass werd bezocht door jonge ambitieuze managers die zich voorbereiden op hun eindverantwoordelijkheid. En die samen met gelijkgestemde professionals hun eigen toekomst willen vormgeven. Als spin off binnen van deze succesformule bieden we jou nu de BBB Masterclass. […]

 • BNR Bouwmeesters: herbestemming erfgoed
  on 21 juni 2018 at 11:50

  Meestal gaat BNR Bouwmeesters over nieuwbouw of plannen daartoe. Maar het onderwerp van de uitzending van woensdag 20 juni was herbestemming van historische gebouwen. De uitzending vond plaats vanuit de tot ondernemers-broedplaats getransformeerde De Gruyterfabriek in Den Bosch, de plek waar precies tweehonderd jaar geleden de legendarische kruideniersfirma P. De Gruyter & Zoonen werd opgericht. […]

 • Herbestemming erfgoed groeimarkt restauratiesector
  on 21 juni 2018 at 11:35

  “Een enorme opsteker voor de restauratiesector”, reageert voorzitter Flip van de Burgt van Vakgroep Restauratie op het nieuws dat minister Van Engelshoven van OCW dit jaar 34 miljoen euro extra uittrekt voor het restaureren van rijksmonumenten. Er liggen volgens hem ‘enorme kansen’ voor restauratiebedrijven, omdat veel erfgoed zich prima leent voor hergebruik. Wel moeten er honderden meer vakkrachten worden opgeleid. Waar hergebruik onderdeel is van een gebiedsontwikkeling, pleit Van de Burgt voor nauwere samenwerking tussen restaurateurs en reguliere aannemers zodat die meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis.&nbs […]

 • Infra Brabant ledenbijeenkomst 7 juni
  on 21 juni 2018 at 08:36

  Donderdag 7 juni vond een infra bijeenkomst voor de Brabantse infraleden op het regiokantoor in Tilburg plaats. Lees verder voor de presentaties en de link voor meer AVG informatie. […]

 • BNL #2 verschenen
  on 21 juni 2018 at 08:00

  In de tweede BNL van 2018 spreekt Maxime Verhagen over de nieuw verworven status voor de bouw als topsector. Ed Nijpels vertelt over de kansen van het Klimaatakkoord om de gebouwde omgeving grootschalig te verduurzamen. Verder komt de onderhandelingsdelegatie van de cao bouw en infra aan het woord en is er aandacht voor instroom, veiligheid, innovatie, trotse ondernemers en het regiokatern. […]

 • Nieuwe Vrienden Vakgroep Grondwerk: Kemp Groep en Troost
  on 20 juni 2018 at 11:30

  Op dinsdag 19 juni 2018 zijn twee overeenkomsten getekend. Vanaf 1 juli 2018 hebben de Kemp Groep en de firma Troost zich als Vriend van de Vakgroep Grondwerk voor drie jaar verbonden aan de Vakgroep Grondwerk. Zij zijn daarmee officieel toegetreden tot het selecte gezelschap van de Vrienden. In ruil voor een jaarlijkse geldelijke bijdrage krijgen zij onder meer de gelegenheid na afloop van de Ledenvergaderingen zich te presenteren aan de leden en via de Nieuwsbrieven hun productinformatie onder de leden te verspreiden. […]