Blijf op de hoogte

 • Petitie voor kentekens voor (land)bouwvoertuigen
  on 14 december 2017 at 19:28

  Draal niet langer, maar voer nu een kenteken in voor trekkers en andere voertuigen met beperkte snelheid. Met die boodschap kwamen acht verschillende organisaties met een aantal trekkers en een mobiele graafmachine naar De Tweede Kamer. Zij hebben aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een petitie aangeboden met het verzoek om snel over te gaan tot invoering van een kenteken. […]

 • Laatste Open Dag Noord/Zuidlijn
  on 14 december 2017 at 14:01

  Op 20 januari 2018 kun je nog één keer kijken en rondlopen op de nieuwe stations van de Noord/Zuidlijn, voordat de lijn op 22 juli 2018 gaat rijden.  &nbs […]

 • 2 februari 2018: Scholingsdag Ondergrondse Infra
  on 14 december 2017 at 11:40

  De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer organiseert, in samenwerking met SOMA bedrijfsopleidingen, Vakvereniging het Zwarte Corps en GOA Leidingtechniek voor de zesde keer de mooiste werkdag van het jaar: de jaarlijkse Scholingsdag Ondergrondse Infra op 2 februari 2018 in Harderwijk (Bouw & Infra Park) Doelgroep: alle uitvoerende werknemers in de ondergrondse infra, zoals (eerste) monteurs Gas, Water, Warmte of Elektra of voormannen kabelinfra of leidinginfra, werkzaam in de aannemerij, bij energie- of drinkwaterbedrijven. […]

 • Wijziging Duits bouwrecht per 1 januari 2018
  on 14 december 2017 at 11:28

  Zoals u wellicht heeft vernomen heeft de Duitse Bundestag tot een wetwijziging besloten. Voor de eerste keer wordt nu het bouwcontractenrecht in het Duitse Burgerlijke wetboek (BGB) opgenomen. Dit is verbonden met een aantal belangrijke wijzigingen cq. aanpassingen in vergelijking met het bestaande recht. De nieuwe wetgeving zal bovendien op korte termijn tot een aanpassing VOB/B moeten leiden. […]

 • Achterhoeks bedrijfsleven wil ruimte voor woningbouw
  on 14 december 2017 at 10:38

  Het Achterhoekse bedrijfsleven wil meer ruimte voor woningbouw. In 2025 zijn er 11.000 arbeidskrachten in de regio minder dan nu. Dit tekort moet worden opgevangen met personeel van buiten en daarvoor moeten huizen zijn. […]

 • Magazine BouwendNL verschenen
  on 14 december 2017 at 09:06

  In deze laatste editie van 2017 weer volop interessante artikelen uit de bouw- en infrasector. Wat betekent bijvoorbeeld het nieuwe regeerakkoord voor de leden van Bouwend Nederland? Ooit gehoord van een innovatieve 3D-betonprinter of een grondscanner waardoor graafschades kunnen worden geminimaliseerd? Daarnaast aandacht voor de Bouwagenda, met in het bijzonder de Roadmap Rioleringen. Maar ook de instroomcampagne, Taskforce Veiligheid, de nieuwe privacywet AVG en de Duurzame Aanbieder komen aan bod in deze decemberuitgave. […]

 • Bouw aast met corporaties op vakkrachten
  on 14 december 2017 at 09:01

  Met het verduurzamen van corporatiewoningen de Parijs-doelstelling halen, hangt niet alleen af van of corporaties daar geld voor hebben, maar ook van de beschikbare capaciteit bij bouwers en installateurs. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. Hij stelt vast dat die capaciteit vooralsnog onvoldoende is, maar benadrukt daarover in “goed overleg” te zijn met Bouwend Nederland. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat corporaties voor de enorme verduurzamingsopgave hun toevlucht moeten zoeken bij ook buitenlandse bouwers.&nbs […]

 • COLUMN / In Overijssel zijn we eigenwijs in de goede zin van het woord
  on 14 december 2017 at 08:57

  “De woningmarkt in het oosten van het land is een andere dan die in de Randstad”. Met deze woorden begon ik vorige week mijn betoog tijdens het rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie over de Nederlandse bouwopgave. In Overijssel gaat het niet alleen om bouwen, we hebben hier te maken met groei en aantrekkingskracht in de steden. Steden die omringd worden door de schoonheid van het platteland, waar juist sprake is van krimp. &nbs […]

 • BNR Bouwmeesters: Digitalisering bouw
  on 14 december 2017 at 08:54

  Een nieuw BIM centrum van VolkerWessels moet gaan helpen het hele bedrijf bekend te maken met de digitale mogelijkheden in de bouw. De grote bouwbedrijven zijn druk bezig met de digitalisering. Wanneer zullen de kleinere bouwbedrijven volgen? Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 13 december.&nbs […]

 • EIB: 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de bouw
  on 14 december 2017 at 08:38

  In de periode 2018-2022 zijn volgens het EIB 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de uitvoerende bouw. Het zwaartepunt van de vraag ligt in de komende twee jaar, terwijl de instroom slechts geleidelijk op gang komt. De spanning op de bouwarbeidsmarkt zal hierdoor in 2018 en 2019 nog verder oplopen. Vanaf 2020 komt de bouwarbeidsmarkt in rustiger vaarwater. […]